För ett mer effektivt lager
 • Interna transporter

  När interna transporter nämns inom logistik och lagerhållning hänvisar de till omlokalisering av varor inom lagret. Interna transporter är bara en liten del av den större processen av materialhantering, men det är den del under vilken varorna är mest utsatta. Interna transporter sker ofta i en lagerlokal, men de kan även förekomma i ett område som produktionsavdelningen.

  Lämplig utrustning för interna transporter

  Eftersom varorna är sårbara under transporten är det viktigt att ta hänsyn till hur de packas och till den utrustning som används för att transportera dem. Hos JekaShop hittar du ett brett urval av högkvalitativa, interna transportmaterial för transport av varor inom lagret.

  Högre produktivitet och förbättrad säkerhet

  Alla interna transportföremål är utformade på ett sådant vis att gods kan transporteras på ett säkert vis inom lagret. Dessutom uppvisar dessa produkter en hög grad av ergonomi. Detta resulterar i minskad fysisk efterfrågan vid användning av dessa produkter under arbeten såsom orderplockning och ökad produktivitet. Vid avsaknad av intern transportutrustning måste anställda bära onödigt tunga laster och osäkra situationer kan uppstå.

  Olika tillämpningar

  Sortimentet består av olika produkter som var och en är lämpliga för olika tillämpningar. Det finns ett antal transportfordon för olika användningsområden. En plattformslastbil för tyngre gods som måste hållas mycket stabil. En multi-nivå plattforms lastbil för mindre varor eller varor som är svåra att stapla. Lyftplattformen för både horisontell och vertikal flyttning av tyngre gods. Clax-vagnen erbjuder oöverträffad mobilitet och flexibilitet. 

  Kategorier