Villkor

1. Allmänna villkor

1.1 Jeka Industriële Efficiency BV kommer i dessa Allmänna villkor att benämnas som Jeka.
1.2 Dessa villkor gäller för alla avtal mellan köparen och Jeka.
1.3 Genom att acceptera ett erbjudande eller en beställning från Jeka godkänner kunden dessa villkor.
1.4 Ändringar i dessa villkor gäller endast vid skriftlig överenskommelse. 

2. Firmanamn

Jeka Industriële Efficiency BV
Zilverwerf 23
6641 TC Beuingen
Nederländerna

Försäljning:
Tfn: (+31) (0) 24-3523520
E-post: sales@jekashop.com

Klagomål:
Telefon: (+31) (0)24-3523525
E-post: complaint@jekashop.com

3. Erbjudanden

3.1 Om ett erbjudande har en begränsad varaktighet eller lyder under särskilda villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
3.2 I erbjudandet ingår en fullständig och korrekt beskrivning av produkterna och/eller tjänsterna. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att kunden ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om Jeka använder sig av bilder är dessa en sann representation av produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller felaktigheter i erbjudanden är inte bindande för Jeka.
3.3 Varje erbjudande innehåller information som klargör vilka rättigheter och skyldigheter kunden accepterar och vilka erbjudanden kunden anslutit sig till.
3.4Det finns inget minsta beställningsbelopp.
3.5 Jeka kan justera prissättningen vid vilket tillfälle som helst. Varje erbjudande före en prisförändring kommer att tas hänsyn till inom erbjudandets giltighetsperiod.

4. Avtal

4.1 Avtalet ingås då mottagaren accepterat erbjudandet och de rådande villkor som gäller i samband med det.
4.2 Om kunden tackar ja till ett elektroniskt erbjudande skickar Jeka en elektronisk orderbekräftelse omgående. Kunden kan upphäva avtalet fram tills dess att orderbekräftelsen mottagits av kunden.
4.3 Om avtalet skapas elektroniskt vidtar Jeka lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för en säker överföring av data och säkerställer en säker webbmiljö. 

5. Ångerrätt

5.1 Vid köp av en produkt från Jeka, kan kunden häva avtalet inom en period av fjorton dagar utan några motiv. Denna period träder i kraft dagen efter mottagandet av produkten, av kunden eller en auktoriserad person i dess ställe.
5.2 Under denna period ska kunden vara rädd om både produkt och förpackning. Öppna endast förpackningen för att bedöma om du ska behålla produkten eller inte. Om kunden utövar sin ångerrätt, ska kunden returnera produkten med alla tillbehör och - om möjligt- i dess ursprungliga skick och förpackning, enligt rimliga och tydliga instruktioner från Jeka.
5.3 Om kunden utnyttjar sin ångerrätt kommer returkostnaderna att stå för hans räkning.
5.4 Om kunden har betalat ett belopp återbetalar JEKA detta belopp exklusive fraktkostnader så snart som möjligt, dock senast 30 dagar efter retur eller avbeställning.

6. Priser

6.1 Alla erbjudanden är föremål för Jeka och Jeka förbehåller sig rätten att ändra priserna i nätbutiken JekaShop
6.2 Alla priser uppges i euro inklusive moms. De omfattar inte fraktkostnader. 

7. Betalning

7.1 Betalningar skall ske direkt med kreditkort (Paypal).
7.2 Kunden är skyldig att omedelbart underrätta Jeka om eventuella fel eller oriktigheter i betalningen.
7.3 Jeka äger rätten att ta ut en avgift vid utebliven betalning från konsumenten. 

8. Överensstämmelse och garanti

8.1 Jeka garanterar att produkterna uppfyller kontraktet och de specifikationer som anges i erbjudandet. Vid en eventuell tvist väljer Jeka hellre att fria än fälla till kundens fördel.

9. Leverans

9.1 Jekas leveranstider är schablontider. Sen leverans berättigar dig inte till ersättning eller rätten att säga upp din beställning eller avtalet.
9.2 De tillverkade produkterna levereras när betalning för dessa mottagits. Om inte annat anges i en skriftlig överenskommelse.
9.3 Leveranser är kostnadsfria för beställningar över kr 21000 / UPS standardleverans i USA. Kunden kan välja mellan standard och expressleverans enligt den angivna tabellen i Jekashops onlinebutik.

10. Övrigt

10.1 Jeka kommer alltid att ta hänsyn till kundens integritet och kommer inte att dela informationen med en tredjeparts databas, såvida inte kunden har samtyckt skriftligen.
10.2 Den IP-adress som bifogas ansökan kan komma att användas upp till en gång i månaden för att informera köparen om relevant information från Jeka.
10.3 Vid eventuell avvikelse har nederländska lagstiftningen företräde.