Konvexa speglar

På konvexa speglar, även kallade rundade speglar, är den reflekterande ytan böjd utåt mot ljuset. Dessa speglar kan vara väldigt användbara i bland annat lagerlokaler och förvaringsutrymmen. Med rätt överblick över arbetsplatsen ökar dina medarbetares säkerhet, eftersom de blir mer medvetna om omgivningen, körande fordon och andra människor på arbetsplatsen. Den överblicken kan ni få när ni använder konvexa speglar.

Säkerhet är en viktig del av varje arbetsmiljö, men i synnerhet i lagerlokaler. Dina anställda blir säkrare med rätt översikt över arbetsytan. De kan då förutse farliga situationer och förhindra olyckor. Konvexa speglar eller säkerhetsspeglar kan vara rätt lösning för er.

I denna film ser du hur ni kan använda konvexa speglar:

En rundad spegel kan vara antingen konvex, det vill säga utåtrundad, eller konkav, inåtrundad. De flesta rundade speglar har en yta formad som en del av ett klot. Konvexa speglar reflekterar ljuset utåt och kan därför inte användas för att fokusera ljus. Sådana rundade speglar skapar alltid en inexakt bild eftersom rundningens fokus och centrum är tänkta punkter inuti spegeln, du kan inte nå dem. De bilder en konvex spegel återger kan inte heller projiceras på en skärm. Det som återspeglas bli mindre än föremålet i verkligheten, men blir större ju närmare föremålet kommer den konvexa spegeln.

Konvexa speglar: placering

En av de vanligaste användningarna av konvexa speglar är kanske backspegeln på bilars passagerarsida. I vissa länder har dessa speglar till och med etiketter med varningstexten ”föremål i spegeln är närmare än vad de ser ut att vara” för att varna föraren för den skeva effekt en konvex spegel har på avståndsbedömningen. Konvexa speglar används i bilar eftersom de ger ett bredare synfält tack vare utåtrundningen.

Konvexa speglar kan även sitta i korridorerna på bland annat skolor, hotell, sjukhus, butiker och flerbostadshus. I sådana byggnader har de konvexa speglarna oftast monterats på en vägg eller i taket där korridorerna svänger eller korsar varandra. Det gör att folk som går där får en bra överblick över omgivningen och slipper döda vinklar. Konvexa speglar används också för att öka säkerheten för motorförare på vägar, vid uppfarter och i smala utrymmen där det är svårt att se.

Det är lätt att öka säkerheten runt er tillverkning eller på ert lager med konvexa speglar. De kan placeras i korsningar eller döda vinklar på arbetsplatsen för att kunna visa körande gaffeltruckar, andra fordon eller gående människor.

Konvexa speglar hos JekaShop

Vi på JekaShop sätter alltid säkerheten främst och har därför ett stort utbud av säkerhetsspeglar, bland annat konvexa speglar. Det är lätt att öka säkerheten ännu mer på ert lager med hjälp av säkerhetsspeglar. Konvexa speglar kan till exempel placeras vid korsningar eller i döda vinklar så att personalen lättare ser körande fordon, till exempel gaffeltruckar. Andra säkerhetsspeglar kan också vara användbara under tillverkning, till exempel för att kunna se produkterna från en annan vinkel på transportbandet. Produktkvaliteten kan rentav öka, tack vare att ni blir medvetna om brister i tillverkningen, och tillverkningen kan bli effektivare när ni inte måste lyfta produkterna från bandet för att kontrollera dem.

Våra konvexa speglar finns i olika former och storlekar. Det gemensamma för våra speglar är att alla tillverkas i lättviktsmaterial, men är lika användbara och robusta som tyngre speglar. Tack vare att de är så robusta kan våra konvexa speglar stå emot väder och vind, och fungerar lika bra ute som inne.

Hos JekaShop kan du hitta olika sorters konvexa speglar:

  • Trafikspeglar rekommenderas för att öka trafiksäkerheten utomhus och inomhus. Dessa säkerhetsspeglar kan användas på gator, småvägar, i gränder eller på vägbanor där kurvor gör att det finns döda vinklar som kan vara farliga. De kan även användas i industriområden där fordonsförare och fotgängare riskerar att råka ut för olyckor.
  • Industrispeglar kan användas för att öka trafiksäkerheten på körbanor i industrin där förare har begränsad sikt. De kan även vara bra för att öka uppmärksamheten vid farliga platser i tillverkningslokaler och lagerlokaler.


Titta gärna på alla olika konvexa speglar vi säljer i vår webbutik. Har du några frågor om de säkerhetsspeglar vi säljer, får du väldigt gärna kontakta någon av våra säljare.