Råd för säker utformning av ditt lager

När ett lager utformas eller omformas finns det två mycket viktiga aspekter att tänka på: effektivitet och säkerhet Det finns ett antal relativt enkla sätt att förbättra effektiviteten. Säkerhetsaspekten är dock inte mindre viktig. När allt kommer omkring är en säker utformning av lagret av yttersta vikt för företaget, eftersom olyckor kan ha digra konsekvenser.

Råd för säker utformning av ditt lagerNär lagret utformas är målet att skapa ett optimalt varuflöde. Säkerheten prioriteras inte alltid i denna process. Det är förståeligt, eftersom ökad säkerhet inte har en direkt inverkan på det huvudsakliga flödet. Den indirekta, positiva effekten av ökad säkerhet på lagret är svårare att urskilja. Det gör att det kan vara svårt att veta vilka specifika åtgärder som kan öka säkerheten på lagret. Därför har vi listat ett antal råd.

Trafikplan

Ett lager är vanligtvis en plats med en hel del rörelse. Många olika typer av trafik är ständigt i rörelse. Därför är det mycket viktigt att ha en trafikplan. Planen kan användas för att fastställa olika sorters trafik. Självklart har varje lager unika egenskaper och behov, men en gemensam bestämning för zontyper är:

    • Förvaring;
    • Fotgängare;
    • Fordon;
    • Parkering.


Förvaringsområden är ofta redan tydligt urskiljbara genom ställningar, lastpallar och liknande. Det finns två zoner som är särskilt viktiga att markera: zoner för fotgängare och fordonszoner. Parkeringszoner är valfria.

Att separera fordon och fotgängareAtt separera fordon och fotgängare

Gaffeltruckar är ofta oumbärliga i ett lager. Tyvärr förekommer gaffeltruckar i många olyckor. Därför är det mycket viktigt att utforma lagret på ett sådant sätt att gaffeltrucken kan användas på ett optimalt sätt, med så små säkerhetsrisker som möjligt. En åtgärd som bidrar till ökad säkerhet är att hålla fotgängare och gaffeltruckar i separata zoner i så stor utsträckning som möjligt. Ange tydligt vilka zoner som är avsedda för vilket ändamål. Det kan till exempel enkelt uppnås genom golvmarkeringar. Markera de relevanta zonerna med en varningssymbol för gaffeltruck och symboler för fotsteg eller fotgängare.

Stötskydd

Tyvärr är det inte alltid tillräckligt att markera de olika zonerna. Ett fordon kan fortfarande hamna på en plats där det inte hör hemma. För att skydda viktiga objekt och maskiner, och för att ytterligare minska olycksrisken, är det bra att installera stötskydd som skyddar fotgängare, ställningar och maskiner.

Ställningsskydd

Det är viktigt att skydda ställningar. Särskilt om de är placerade bredvid transportvägar för gaffeltruckar eller andra fordon. Skydd kan uppnås med krockskydd på hörnen. Du kan skydda varje ställnings hörn med L-formade krockskydd på hörnen. Om ställningen har ben som inte sitter på hörnen kan de skyddas med ett U-format krockskydd. I stället för U-formade hörnskydd kan även flexibla A-Safe-skydd installeras.

Att skydda pelare

Att skydda pelare

För mycket stora lager behövs pelare för att hålla taket uppe. Dessa bör vara tillräckligt starka för att motstå kollisioner. Dock kan upprepade kollisioner orsaka problem. Skydd för pelare förhindrar allvarliga skador på pelare och kolonner.

Att skydda maskiner

Maskiner är ofta dyra och kritiska för företagets viktigaste processer. Därför är maskinskador det sista man önskar sig. För att skydda maskinerna, och allt som investerats i dem, rekommenderar vi att du skyddar dem med påkörningsskydd. Skydden bör åtminstone användas i områden där maskiner är placerade intill fordonszoner.  Påkörningsskydd med skydd nertill rekommenderas. På så sätt kan gaffeln på gaffeltrucken inte komma åt det skyddade objektet under påkörningsskyddet.

Har du fortfarande frågor om lagerutformning? Hör gärna av dig.