Platsnumrering: Hur skapar du en logisk struktur?

För effektivare orderhantering är det mycket viktigt att platser i ett lagerställe är lätt att hitta och det gör platsskyltar så användbara. Genom att använda platsskyltar kommer du ett steg närmare en orderplockning som löper smidigt. Genom att också ge platsnumret en logisk struktur, vinner du ännu mer i arbetseffektivitet. Men hur skapar du en logisk struktur?

Minimera kognitiv belastning

Det är viktigt att platsnumrering är lätt att förstå. Om så inte är fallet, kommer alla som behöver navigera i lagret förlora tid medan de bearbetar platsinformation. Det bästa sättet att säkerställa att navigering kräver så liten kognitiv belastning som möjligt, är att utnyttja gemensamma kognitiva processer.

Följ flödet

När ett lager läggs upp är det lämpligt att noggrant överväga platsnumreringen i förväg. Det är också praktiskt att formulera en platsnummerplan tillsammans med din lagerplan. Så snart det är känt vilka vägar som kommer att följas i lagret, kan strukturen på platsnumren härledas från dessa vägar.

Detta säkerställer att ingen förvirring eller tvivel uppstår när man söker efter en plats, eftersom informationen kommer att vara sammankopplad. På så sätt kan en orderplockare alltid förlita sig på en logisk sekvens.

Dela upp det

Information kan behandlas snabbare när mindre tillhandahålls åt gången. Detta gör det väl värt ansträngningen att dela upp platsnumren i mindre delar så att det blir lättare för orderplockare att bara läsa den del som de behöver.

Av denna anledning delas platsnummer ofta upp i "bitar". Varje bit representerar en annan del av platsen. Bitarna är ofta ordnade från största till minsta.

Som ett resultat indikerar den första biten om någon är i rätt korridor (byggnad + korridor), den andra biten indikerar sektionen, den tredje höjden och slutligen eventuella underavdelningar på hyllan.

Strukturen för ett platsnummer skulle då se ut som följer:

1. Byggnad
2. Korridor
3. Sektionsnummer
4. Höjd
5. Underavdelning (för hyllor)

Chunking in location numbering

Inga överdrivna skiljetecken

Formatet på platsnummer är också mycket viktigt. Detta innebär att bindestreck eller punkter mellan bitarna ska avsiktligt undvikas. Dessa kommer att läsas och i sin tur resultera i större kognitiv belastning.

Lägg till färg (och tillräcklig kontrast)

Det är också avgörande att siffrorna är tydligt läsbara. Av denna anledning bör du se till att de är tillräckligt stora och kontrasterar tillräckligt mot bakgrunden.

Genom att använda olika färger kan igenkännbarheten hos en viss plats ökas ytterligare. Färg fungerar som en kraftfull signal, vilket också gör den enkelt att bearbeta. Självklart kan du i JekaShop hitta platsetiketter i olika färger.

Platsnummer som streckkodsetikett

Förutom de ovan nämnda metoderna för att få din lagerlayout så effektiv som möjligt, finns det flera andra sätt att begränsa fel vid orderplockning. Fundera exempelvis på att använda en streckkodsetikett och/eller en kontrollsiffra.

Chunking in location numbering from JekaShop