Använd rätt färger för säkerhetsmärkningar

För att förbättra säkerheten på arbetsplatsen eller i offentliga utrymmen kan föremål och platser med säkerhetsrisker markeras. Ett mycket effektivt sätt att göra det på och att göra märkningarna så tydliga som möjligt är att använda olika färger. Varje typ av risk kan indikeras med en specifik färg.

Standarder för säkerhetsmarkeringar

För säkerhetsmarkeringar används vanligtvis en bestämd uppsättning färger. Det är viktigt att använda vissa färger så att de är igenkännbara. Tänk dig bara om en färg betydde olika saker på olika platser. Om man istället använder samma färg på alla platser blir meddelandet så tydligt som möjligt. Enligt den internationella standardiseringsorganisationen (ISO): ”Allmänheten stöter på säkerhetsskyltar i ett antal olika situationer, som på arbetsplatsen, allmänna utrymmen och på produkter. Standardiserade färger och enkla former är därför mycket viktiga för säkerhetsskyltar, och hjälper till att säkerställa att de olika typerna av skyltar och deras varningar är lätta att känna igen.” [källa]

Standardiseringsorganisationer som internationella ISO, europeiska CEN och amerikanska ANSI har skapat standarder och riktlinjer för användning av färger när det kommer till säkerhetsmarkeringar. Den internationella standarden för säkerhetsmarkeringar är ISO 3864. Den motsvarande standarden för USA är ANSI Z535. Det är viktigt att ange standarderna som berör säkerhetsmarkeringar i allmänhet. Detta betyder att riktlinjerna för färg endast är en del av dessa.

En skillnad mellan de två standarderna är tillägget av ord på skyltar och märkningar. Det rekommenderas av ANSI, medan ISOs standard rekommenderar grafiska etiketter istället, för att undvika språkförbistringar. Dock är standarderna för färger desamma.

Lagstiftning och föreskrifter för färger i säkerhetsmarkeringar

Exempelvis kräver både USAs statliga organisation OSHA och den nederländska lagen att zoner med potentiella faror markeras på arbetsplatsen.

OSHAs färgkoder

Occupational Health and Safety Administration (OSHA) är en del av USAs Department of Labor. OSHA kräver att områden med potentiella faror markeras på arbetsplatsen. OSHA har egna riktlinjer om vilka färger som bör användas för specifika fall. OSHA följer ANSIs standarder.

a

1

Brandsäkerhetsutrustning

röd

a

2

Fara

röd

a

3

Stopp

röd

b

1

Varning

gul

Nederländsk lag

I Nederländerna regleras användningen av färg för varningar av bestämmelser om arbetsrättsliga villkor.

a

1

Förbjudet

röd

a

2

Fara eller larm

röd

a

3

Identifiering och lokalisering av material för kontroll och släckning av eld

röd

b

1

Varningssignal

gul

b

1

Varningssignal

orange-gul

c

1

Styrsignal

blå

d

1

En nödsignal eller signal för första hjälpen

grön

d

2

Säker situation

grön

Användning av säkerhetsmärkningar

Säkerhetsmärkningar kan användas på ett antal olika sätt. Man kan använda skyltar, etiketter och klistermärken med piktogram samt färgade golvmarkeringar.

Piktogram

Det tydligaste sättet att visa meddelanden om säkerheten är genom att använda piktogram. JekaShop erbjuder till exempel piktogram för golv. Piktogrammen för golv uppfyller internationella standarder angående färg, form och piktogram. Det betyder att de även uppfyller lokala lagar och regleringar i de flesta länderna.

Golvmarkeringar

Golvmarkeringar är ett utmärkt sätt att komplettera piktogram. Golvmarkeringar ökar synligheten och visar att säkerhetsmarkeringar gäller för ett specifikt område.

Även om det inte uttryckligen krävs av de olika standardiseringsorganen rekommenderar vi att man använder golvmarkeringar i två färger för säkerhetsmarkeringar på golvet. Ränderna på markeringarna är jämnbreda, sluttande, och i en vinkel på 45°. På JekaShop hänvisar vi även till golvmarkeringar i två färger som varningstejp.

Varning / fara

Gul/svart

Förbud / brandsäkerhetsutrustning

Röd/vit

Bestämmelse

Blå/vit

Utrymningsväg / räddningsutrustning

Grön/vit